Dni Świętego Triduum…

Na nowo w liturgii i w naszym życiu dokonują się Tajemnice Paschalne: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Dni Świętego Triduum mają dla nas, Służebnic Krzyża szczególną wagę. To jakby rdzeń naszego powołania: współuczestnictwo w Tajemnicy Odkupienia przez Krzyż.

Przenieśliśmy się dzisiaj do Wieczernika, gdzie Pan Jezus po raz ostatni przed swą śmiercią gromadzi uczniów. Tu odnajdujemy wielką lekcje pokory i miłości Syna Bożego, który najpierw umywa nogi swoim uczniom, a następnie oddaje Siebie jako pokarm. Ustanawia Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, który przetrwa aż do skończenia świata. Stoimy zdumieni i pełni wdzięczności wraz z uczniami przed tym kawałkiem Chleba, który stał się Ciałem.

Prawie jednocześnie widzimy element zła, zdrady i nienawiści władcy tego świata, który wkrada się tam, gdzie niebo styka się z ziemią, i postawę Pana Jezusa zwyciężającego jedynie miłością.

Odnówmy nasze chrześcijaństwo, które realizuje się tam gdzie jesteśmy. Niech nasze rodziny, wspólnoty i miejsca naszej pracy będą prawdziwymi Wieczernikami. Wejdźmy głęboko w nurt liturgii tych Świętych Dni, by dostrzec oczyma wiary Pana Jezusa, który zasiada z nami do stołu, z miłości oddaje za nas życie i dla nas Zmartwychwstaje…

Zapraszamy do galerii z Mszy Wieczerzy Pańskiej w kościele św. Marcina.