Dobrego dnia z myślą Matki Elżbiety…
„Życie nasze powinno płynąć z wiary głębokiej we wszystkie prawdy Kościoła naszego. Powinno ono rozwijać się w nas z każdym dniem, ogarniać swym wpływem wszystkie jego szczegóły. W tym duchu wiary należy prostować wszystkie myśli, słowa i uczynki.”
+++

Matka Boża Różańcowa

W miesiącu październiku nabożeństwa różańcowe w kościele św. Marcina będą sprawowane codziennie po Mszy św. wieczornej.

W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach w niedziele o godz. 16:30. W dni powszednie o godz. 19:00.
Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.
+++