Dobrego dnia z myślą Matki Elżbiety…
Cnocie teologicznej miłości towarzyszy dar Ducha Świętego: mądrość. Mądrość sprawia, że człowiek widzi w właściwym świetle, wobec Boga, siebie i wszystko, co go otacza. Chce być tym wobec ludzi, czym jest wobec Boga. 
 +++
Majowe nabożeństwo w kościele św. Marcina codziennie po Mszy św. wieczornej sprawowanej o godz. 17:30.
W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach: dni powszednie o godz. 19:00. W niedziele i uroczystości o godz. 17:15.
Serdecznie zapraszamy!
+++
15.05. zmarł Brat Moris Maurin – francuski zakonnik, członek zgromadzenia Małych Braci Jezusa, były przełożony polskiej wspólnoty. Pogrzeb śp. Brata Morisa odbędzie się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie, 23 maja, (środa) o godz. 13:00. Uroczystością przewodniczył będzie Ks. Bp Michał Janocha.
+++
W dniu 26. maja br. o godz. 10:00 w Archikatedrze Warszawskiej święcenia prezbiteratu przyjmie diakon Mateusz Nycz, odbywający swoje praktyki w naszym kościele św. Marcina. Pamiętajmy o ks. Mateuszu w naszych modlitwach…
+++