Dobrego dnia z myślą Matki Elżbiety…
Cnocie teologicznej miłości towarzyszy dar Ducha Świętego: mądrość. Mądrość sprawia, że człowiek widzi w właściwym świetle, wobec Boga, siebie i wszystko, co go otacza. Chce być tym wobec ludzi, czym jest wobec Boga. 
 +++
W czasie wakacji Msze św. w kościele św. Marcina w Warszawie i kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach – będą odprawiane w dni powszednie o godz. 7:00 i 17:30.
W niedziele:
w kościele św. Marcina o godz. 8:00, 9:30, 11:00 i 17:30
w kaplicy MB Anielskiej w Laskach o godz. 8:00, 11:00 i 18:00
+++