Wielki Post na Piwnej i w Laskach

Czyż nie jest to post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać… Z Księgi Izajasza Okres liturgiczny czterdziestu [...]

Rekolekcje Wielkopostne…

– W JEGO RANACH –   Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach 9 – 11.03. 2018 Rekolekcje prowadzi : ks. Waldemar Kluz   piątek    9.03. 18.00  –   [...]

2. lutego – Dzień Życia Konsekrowanego – „…jakikolwiek sposób wydaje ci się lepszy, aby podobać się Panu Bogu i iść Jego śladami…

Dzień Życia Konsekrowanego, kolejny w moim życiu, który dane jest mi przeżywać z ogromną wdzięcznością wobec Boga i ludzi, których postawił i stawia na mojej drodze… Nie wyobrażam sobie, abym [...]

GWOŹDZIE I MIÓD NA MOIM EKUMENICZNYM SERCU… Refleksja po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan

Jeszcze pobrzmiewają echa ze spotkań podczas nabożeństw w Tygodniu Modlitw o Jedność…   Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się z nami podczas czwartkowej Mszy o Jedność w naszym [...]

Ekumeniczny Czwartek u św. Marcina…

25. stycznia, o godz. 17:30 będzie sprawowana Msza św. o Jedność Chrześcijan wraz z Nieszporami. Eucharystii będzie przewodniczył ks. bp Bronisław Dembowski. Homilię wygłosi ks. bp Jerzy Samiec [...]

W Nowym Roku życzymy wszelkiego dobra!

W Nowym Roku życzymy wszelkiego dobra! Niech Bóg błogosławi i strzeże! Dla nas jest to Rok Jubileuszowy – dokładnie 1. grudnia 2018 r. – będziemy obchodzić Setną rocznicę powstania [...]

Dobrego dnia z myślą Matki Elżbiety…
Obraża się tylko człowiek pyszny, zarozumiały i małej wartości, a szczególnie człowiek niemądry. Obrażają się tylko ludzie małej miary, histeryczki, ludzie chcący za coś uchodzić, a nie mający prawdziwej wartości. Człowiek pokorny a świadomy swojej wartości i swojej nędzy wobec Boga rozumie, że to, co go spotyka, spotyka go z dopuszczenia Bożego i stara się z tego korzystać dla dobra swojej duszy.
+++
Serdecznie zapraszamy na Adorację i wspólne odmawianie Liturgii Godzin…
 +++
Adoracja w kościele św. Marcina:
czwartek – od nieszporów do 20:00
piątek – od 16:00 do 17:00
sobota – od nieszporów do 20:30
W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach:
od czwartku do soboty w godz. 16:00 do 17:15
w niedziele od 16:00 (nieszpory) do 17:45
+++