Dobrego dnia z myślą Matki Elżbiety…
Miłość odważna i szlachetna. Miłość poświęcająca się i ofiarna. Miłość nie czułostkowa, a głęboka i prawdziwa. Miłość w myślach, słowach i uczynkach. Miłość wszystkich dla wszystkich w Bogu. Miłość niestrudzona i nie myśląca o sobie. Miłość w oddawaniu usług i w przyjmowaniu ich. Miłość w prośbie i miłość w dziękczynieniu. Miłość zawsze i wszędzie.
+++
Porządek Mszy św.
kościół św. Marcina na Piwnej:
– w niedziele o 8:00, 9:30, 11:00 i 17:30
– w dni powszednie o 7:00, 8:00 i 17:30


kaplica Matki Bożej Anielskiej w Laskach:

– w niedziele o 8:00, 9:30, 11:00 i 18:00
– w dni powszednie o 6:30, 8:00 i 17:30
+++