Dobrego dnia z myślą Matki Elżbiety…
Ten wieczór spędzam w towarzystwie Matki Najświętszej i św. Józefa. Dzieciątko Jezus pod ich opieką spocznie w sercach naszych. Jak żal tych, którzy nie będą mieli tego szczęścia. Nigdy dość wdzięczności za łaskę codziennej Komunii św. Nigdy dość wdzięczności za obecność Pana Jezusa w kaplicy na Polnej i w Laskach.

Tu Obecny… Żywy… Prawdziwy… Ten Sam, zupełnie ten Sam, który żył przed wiekami… On zapala serce moje miłością ku Niemu, ku Bogu memu. On sam otwiera mi oczy i pozwala widzieć rzeczywistość Swojej Obecności.

+++

Porządek Mszy św.
kościół św. Marcina na Piwnej:
– w niedziele o 8:00, 9:30, 11:00 i 17:30
– w dni powszednie o 7:00, 8:00 i 17:30

kaplica Matki Bożej Anielskiej w Laskach:

– w niedziele o 8:00, 9:30, 11:00 i 18:00

– w dni powszednie o 6:30, 8:00 i 17:30
+++