„PER IPSUM, ET CUM IPSO, ET IN IPSO”

Laski, dn. 28 IX 1928
Ludzkość przed przyjściem Pana Jezusa na świat, chociaż odtrącona od Boga, jednak częściowo rozumiała i poczuwała się do obowiązku oddawania czci Bogu. W tym celu od najdawniejszej starożytności i wśród wszystkich plemion składano Bogu ofiary na znak swojej zależności od swego Stwórcy. Na uwielbienie Go, dziękczynienie Mu, zadość uczynienie i przebłaganie Go. Wszędzie byli kapłani i wszędzie były ofiary, nawet tam, gdzie ślepota, sprowadzona przez grzech, skierowywała ofiary ku fałszywym bogom. Ludzkość cała zawsze z natury swojej dąży do nawiązania stosunku z Bogiem. Stosunek ten jest religią. Człowiek jednak o własnych siłach nic w tej mierze nie dokona. Pan Jezus przez swoje życie i swoją śmierć na krzyżu wysłużył nam łaski, które stanowią związek duszy z Bogiem. Ona jedna zapełnić może przepaść dzielącą stworzenie od Stwórcy. Pan Jezus jest jedyną Drogą, Prawdą i Żywotem. On jest jednocześnie Ofiarą i Kapłanem. Dlatego jedynie „przez Niego i z Nim, i w Nim” jest cały stosunek ludzkości do swego Stwórcy. Cały stosunek ludzi do Boga opierać się musi jedynie na Panu Jezusie, a co za tym idzie, modlitwa człowieka jedynie w zjednoczeniu z Jego zasługami i z Jego modlitwą nabiera prawdziwej wartości. Bez tego oparcia modlitwa człowieka jest nikłą, mizerną, pełzającą po ziemi. Tylko łaska płynąca z zasług Pana Jezusa unosi modlitwę do nieba i zanosi ją do Stwórcy. Stąd jasno widać, że najważniejszym aktem chwały oddanej Bogu jest ofiara Mszy świętej, w której wszyscy powinni brać udział. Będąc obecni na ofierze Mszy świętej, łączyć się z nią powinni wielbiąc, dziękując, zadość czyniąc i błagając Boga, ofiarowując się sami wraz z Panem Jezusem jako ofiara całopalna. Ponieważ Pana Jezusa przyjmują do swego serca podczas Mszy świętej, a Pan Jezus jest ten sam w nich, który się bez ustanku ofiarowuje na wszystkich ołtarzach całego świata, zatem jednocząc się z Nim w tej ofierze całe ich życie bez przerwy powinno się obracać około tej ofiary Mszy świętej.

Matka Elżbieta Czacka, Dyrektorium.

 

Drogim Księżom Neoprezbiterom – Ks. Tomaszowi i Ks. Pawłowi dziękujemy za sprawowaną Eucharystię, modlitwę w naszych intencjach oraz błogosławieństwo.

Życzymy Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask potrzebnych w realizacji powołania oraz radosnego dawania świadectwa o tym, że Bóg jest Miłością!

Niech Was Pan błogosławi i strzeże!

Prymicje u św. Marcina – galeria.

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close