Baranek z ołtarza w kościele św. Marcina

Jezusowi ukrytemu w nas i pośród nas
cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Alleluja!

 

Życzę nam wszystkim doświadczenia radości paschalnej wypływającej ze świadomości, że mocą zbawczej śmierci Jezusa Chrystusa jesteśmy odkupieni. Jezus Zmartwychwstały, który idzie przed nami każdego dnia i zapewnia, że wystarczy nam Jego łaski, gdyż moc w słabości się doskonali, niech napełnia nas pokojem i nadzieją oraz ożywia miłość i wiarę.

Chrześcijańska Modlitwa osiemnastu błogosławieństw, inspirowana tradycją judaistyczną niech pozwoli by w poranek Wielkanocny uwielbiać Boga za dar Odkupienia:

Błogosławiony jesteś, Panie, nasz Boże i Boże naszych ojców, Boże Abrahama, Boże Izaaka i Boże Jakuba, i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który dał nam Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: Abba Ojcze!

Błogosławiony jesteś, Panie, Ty który podtrzymujesz upadających i podnosisz pochylonych, który dajesz prawa ciemiężonym i chleb głodnym, Panie, który wyzwalasz uwiezionych.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, Panie po trzykroć święty: Święty, Święty, Święty jest Pan, cała ziemia jest pełna Jego chwały.

Błogosławiony jesteś, Panie, nasz święty Królu, który napełniasz nas swoim Duchem mądrości, inteligencji i poznania wszelkiego stworzenia.

Błogosławiony jesteś, Panie, który dotykasz naszych serc, Ty napełniasz nas smutkiem według Ducha, który prowadzi nas ku skrusze.

Błogosławiony jesteś, Panie, Ty którego przebaczenie uzdrawia, Panie Jezu Chryste, któremu jest dana moc przebaczania grzechów.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Izraela za to, że nawiedziłeś i odkupiłeś Twój lud i powołałeś nam możnego bawcę z domu Dawida, Twego sługi, jak zapowiedziałeś to przez usta Twych świętych proroków w dawnych czasach.

Błogosławiony jesteś, Panie, który zasadziłeś Drzewo Życia rodzące owoc dwanaście razy w roku i którego liście służą leczeniu narodów, Panie, uzdrów nas, a będziemy zdrowi, zbaw nas, a będziemy zbawieni.

Błogosławiony jesteś, Panie, Królu wszechświata za lata dostatku. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Ty, który zsyłasz na ziemię deszcze w odpowiednim czasie. Ty, który dajesz pokarm w obfitości i który wypełniasz nasze serca radością.

Błogosławiony jesteś, Panie, który wznosisz chorągiew dla narodów i powrócą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa, i zasiądą przy stole w królestwie Bożym.

Błogosławiony jesteś, Panie, Ty który wszystkich nas usprawiedliwiłeś za darmo przez swoją łaskę i zbawienie, jakie jest w Jezusie Chrystusie, Tobie wszelka chwała, Ojcze wieczny, święty, sprawiedliwy i dobry.

Błogosławiony jesteś, Panie, Ty który posłałeś swego Syna, aby pokonał księcia tego świata, oskarżyciela naszych braci. Błogosławiony jesteś, Panie, bo w Tobie jesteśmy zjednoczeni we wspólnym budowaniu Ciała Chrystusa, aby stało się mieszkaniem Boga w Duchu.

Błogosławiony jesteś, Panie, Ty który powiedziałeś: Rozradujcie się i bądźcie zawsze pełni radości ze względu na to co stworzę, bo stworzę Jeruzalem do radości. Panie, przyspiesz chwilę, w której zobaczymy zstępujące z nieba Miasto Boże, Nowe Jeruzalem przygotowane jak oblubienica, która przystroiła się dla swojego męża.

Błogosławiony jesteś, Panie, który wzbudziłeś Potomka Dawidowi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie płacz, bo oto znalazł się Lew z pokolenia Judy. Odrośl Dawida. Zwyciężył, aby otworzyć Księgę i siedem jej pieczęci. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezu, Ty jesteś moim Panem i moim Bogiem.

Błogosławiony jesteś, Panie, który wysłuchujesz naszych modlitw i który przybywasz, aby modlić się w nas, albowiem Duch przychodzi nam z pomocą w naszej słabości, Ty znasz myśli naszego ducha, Ty, który badasz serce, naucz nas modlić się nieustannie.

Błogosławiony jesteś, Panie, który przyjmujesz ofiarę, jaką Ci składamy, uczyń nas Twoimi naśladowcami jako dzieci umiłowane, idące drogami miłości na wzór Chrystusa.

Błogosławiony jesteś, Panie, który napełniasz nas wszelkimi błogosławieństwami, nieustannie składamy dzięki za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

                                                                                                                                                              Z modlitwą i wielkanocnym pozdrowieniem

w imieniu całej wspólnoty Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

                                                                                                                                      Matka Radosława Podgórska

                                                                                                                                           Przełożona Generalna Zgromadzenia

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close