– 1 XII - Data powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża powołanego do służby niewidomym na duszy i na ciele. Jedną z cech nowo powstałego Zgromadzenia jest współpraca sióstr ze świeckimi w Dziele Niewidomych.


– 31 V - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otrzymują błogosławieństwo Apostolskie Ojca Świętego Benedykta XV.


– V- Antoni Daszewski ofiarowuje Towarzystwu 5 morgów ziemi w Laskach na skraju Puszy Kampinoskiej; początki Zakładu dla Niewidomych.


– 28 IV- Błogosławieństwo Ojca Świętego Piusa XI dla Zgromadzenia i Niewidomych.

- 2 X - Pierwsze zatwierdzenie Konstytucji Zgromadzenia na 5 lat.


– 15 II - I Kapituła Zgromadzenia; ks. bp Stanisław Gall z upoważnienia ks. Kard. Kakowskiego mianuje Matkę Elżbietę Czacką przełożoną generalną Zgromadzenia.


– 30 IV - Nadanie Matce przez Prezydenta RP Odznaki Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski „za ofiarną i filantropijną działalność”.

– 20 VII - Śluby pierwszych sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach.


– 11 XI - Nadanie Matce przez Prezydenta RP Złotego Krzyża Zasługi za pracę społeczną i oświatową.


– IV - Wyjazd do Rzymu na kanonizację św. Andrzeja Boboli w towarzystwie Katarzyny Branickiej, s. Teresy Landy i s. Wacławy Iwaszkiewicz. Dwa tygodnie Matka spędziła w Rzymie, a następnie zwiedziła Neapol, Asyż i Florencję. Pobyt we Włoszech trwał miesiąc.


– III - Wizyta w Laskach Nuncjusza Papieskiego msgr Cortesi.

– 4-7 IX - Ewakuacja Zakładu do Warszawy i Żułowa.

- 25 IX - Zburzenie domu Zgromadzenia na ul. Wolność 4;
Matka jest ciężko ranna, ma zmiażdżone oko i złamaną rękę.

– XI - Powrót Matki Czackiej do Lasek (z Warszawy od pp. Tyszkiewiczów).


– Przyjazd do Lasek ks. prof. Stefana Wyszyńskiego.


– 11 XII - Przyjazd ks. Tadeusza Fedorowicza do Żułowa. Początek pracy w Dziele Lasek.


– 26 IX - Śmierć ks. Władysława Korniłowicza w Domu Rekolekcyjnym w Laskach.


– 10 XII - Przydzielenie przez ks. Prymasa Wyszyńskiego kościoła św. Marcina i klasztoru przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie Zgromadzeniu z przeznaczeniem na siedzibę Domu Generalnego Zgromadzenia.


– Wskutek poważnego zagrożenia zdrowia Matka wycofuje sie z prac kierowniczych; podtrzymuje swe Dzieło modlitwą i ofiarą.

– 12 V - Przekazanie urzędu przełożonej generalnej Zgromadzenia m. Benedykcie Woyczyńskiej (z pozwoleniem ks. Prymasa Wyszyńskiego).


– 29 II - Błogosławieństwo Apostolskie Ojca Świętego Piusa XII w czasie ciężkiej choroby Matki.


– 22 X - Depesza z życzeniami i błogosławieństwem Ojca Świętego Piusa XII z okazji 80-tych urodzin Matki Elżbiety.


– 15 V - Śmierć Matki Elżbiety Czackiej w Laskach.


– 22 XII - Otwarcie procesu beatyfikacyjnego Matki Elżbiety Czackiej w diecezji warszawskiej.


XI - Zarejestrowanie naszego Zgromadzenia w Indii, według obowiązującego prawa pod nazwą: Jyothi Seva Society - Franciscan Sisters Servants of the Cross.

- Otwarcie pierwszej placówki na Ukrainie - w Starym Skałacie.


- Otwarcie drugiej placówki w Indiach w Kotagiri.


– Zamknięcie diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Matki i przesłanie akt do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.


IX - Rozpoczęcie pracy misyjnej na rzecz niewidomych w Afryce. Posługę w RPA podjęły jako pierwsze s. Rafaela i s. Fides.


- Otwarcie drugiej placówki na Ukrainie w Żytomierzu.


- Podjęcie działalności misyjnej w Rwandzie w Afryce.


- Rozpoczęcie działalności misyjnej w Nongbah (Północne Indie). Otwarcie szkoły dla niewidomych dzieci.


- X Ogłoszenie przez Papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej.


- 5 VI - Zakończenie procesu o domniemanym cudzie za przyczyną Matki Elżbiety.
- 1 XII - Setna rocznica powstania naszego Zgromadzenia.


- VI-VII - Jedenasta Kapituła Generalna Zgromadzenia w Laskach.

- 5.VII - Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza.


- I - Pozytywna opinia watykańskich lekarzy o domniemanym cudzie za przyczyną Matki Elżbiety Czackiej.

- 27 X - Papież Franciszek podpisał dekret o cudzie za przyczyną Matki Elżbiety Czackiej.

- 3 XII - Ekshumacja doczesnych szczątków Czcigodnej Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej


- 23 IV - papież Franciszek ogłosił dekret o beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej.

- 12 IX - godz. 12:00 - beatyfikacja Matki Elżbiety Czackiej i Prymasa Wyszyńskiego w Świątyni Opatrzności w Warszawie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close