W tym roku liturgiczne wspomnienie bł. Matki Elżbiety Czackiej przypada w niedzielę Zesłania Ducha Świętego… Pragniemy z tej okazji przywołać dwa spojrzenia na postać bł. Matki Elżbiety… na twarz Matki – autorstwa rzeźbiarki Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej oraz na umiejętność słuchania – autorstwa ks. Aleksandra Fedorowicza.

Twarz Matki

Oblicze Matki Elżbiety niełatwe było do określenia. Nie nadawało się ono do wyrażenia w słowach. W swym ubogim, zakonnym stroju pełna była prostoty i jakiegoś ukrytego majestatu. Jednocześnie oblicze jej promieniowało łagodnością i słodyczą, a zarazem dużą mocą i energią. W całej twarzy był jakby uśmiech łaskawy i pełen wyrozumiałości, mimo iż twarz Matki skupiona była i pełna wewnętrznej powagi. Rysy Matki harmonijnie wyrażały ukrytą moc woli i pobudliwą wrażliwość. Twarz ta była prawie męska w budowie czoła i nosa, usta niezwykle wrażliwe wyrażały bogactwo przeżyć. Oczy często nieruchome, jak na egipskim posągu, miały doskonałą formę. A jednak podległe były wewnętrznym stanom: otwarte, gdy słuchała uważnie, przymknięte, gdy wyłączała się od spraw zewnętrznych.

umiejętność słuchania

Ci z nas, którzy znali jeszcze dobrze Matkę to pamiętają, jak Matka uważnie słuchała. Cała, jak gdyby przemieniała się w słuch, kiedy rozmawiała, i to było nawet widać w twarzy Matki. Tak nadsłuchiwała można powiedzieć, tak chciwie słuchała tego, co Jej ktoś mówił.
I w tym było coś bardzo pięknego, bo to było takie otwarcie Matki wyjście naprzeciwko ludzi i naprzeciwko Boga.
O ile słuchała ludzi chętnie i życzliwie, o tyle ciągle odnosiło się wrażenie, że jest jakby wsłuchana w głos Boga.
I to było bardzo dziwne, że te rzeczy u Matki jakoś się łączyły.
Równocześnie była całkowicie skierowana do tego, z kim miała kontakt, z kim rozmawiała. Czuło się, że ona trzyma ciągle ziarenka różańca i że ciągle jest także wsłuchana w Boga.

***

Bł. Matka Elżbieta przez własne cierpienie oddane Bogu, pomogła i nadal pomaga wielu ludziom przyjąć brak wzroku fizycznego i duchowego, oraz trudne doświadczenia życiowe. Poniżej kilka myśli Błogosławionej o Duchu Świętym i Jego działaniu w naszym życiu…

Duch Święty martwą literę ożywia, otwiera przed duszą nieznane horyzonty, daje rozumieć wartość na pozór mało znaczących szczegółów, uczy kochać te prawdy Boże objawiające Boga na ziemi i daje szczęście, które tylko Bóg dać może. Całe życie wewnętrzne człowieka w tym zetknięciu świadomym duszy z Bogiem jest ciągłym ożywianiem i jakby wskrzeszaniem prawd wiary. Bez tego zetknięcia się duszy z Bogiem i bez poddania duszy działaniu Ducha Świętego rozmyślanie będzie prostym rozumowaniem martwych prawd wiary, które prócz zmęczenia i spowszednienia tych prawd niewiele pożytku duszy przyniosą.

Duch Święty króluje i panuje w człowieku posłusznym; cnota posłuszeństwa potrzebna jest wszędzie, gdzie tylko jest społeczność ludzka.

Musimy modlić się o wzrok duszy, który daje miłość, który sprawia, że Duch Święty kieruje człowiekiem, otwiera mu oczy i pokazuje, co jest warte wysiłku.

Poddanie się woli Bożej sprawia, że Duch Święty zlewa swoje dary na duszę, a one dają jasność widzenia tego, co się wewnątrz niej dzieje.

W każdym życiu jest cała gama środków, prosić trzeba Ducha Świętego o wskazówki, jak żyć. Trzeba zostawić Duchowi Świętemu możność gospodarowania w naszej duszy. Najrozmaitszymi środkami dochodzimy do Boga mamy całą gamę możliwości. Duch Święty skłania nas abyśmy zwracali się do Trójcy Świętej.

Człowiek przede wszystkim wywiera wpływ tym, czym sam jest. Gdy modli się i czuwa, Duch Święty sam poprzez niego działa na innych ludzi.

Powinniśmy kierować się tym, co nam Duch Święty przez dary swoje wraz z cnotą roztropności wskazuje. Bez modlitwy nie możemy sobie z tym poradzić.

Na duszę cichą spływają dary Ducha Świętego i błogosławieństwa.

Trzeba, aby w nas coraz bardziej rosła miłość Boga i bliźniego. Za tą miłością idzie dar Ducha Świętego, dar mądrości, który daje nam widzieć wszystko w świetle Bożym, daje nam widzieć to, czym jesteśmy wobec Boga i wobec ludzi, pokazuje nam miejsce, które zajmujemy w świecie. I to jest prawda, a ta prawda to jest właśnie pokora. Dar mądrości pokazuje nam obowiązki wobec Boga wobec bliźnich i wobec nas samych.

Człowiek zawsze może czerpać ze źródła Ducha Świętego i przez modlitwę wyprosić sobie cnotę męstwa.

Jest konieczne ciągłe pogłębianie w sobie życia Bożego i świadomość obecności Ducha Świętego w duszy, który oświeca i prowadzi do Boga.

Pokój i radość są owocami Ducha Świętego i są wynikiem przemieszkiwania Trójcy Świętej w duszy człowieka. Dusza, która jest w łasce u Boga, która pełni Jego wolę, ma to szczęście, że w niej mieszka Trójca Święta. Dusze poświęcone Bogu są w stanie doskonałości. Celem życia zakonnego jest zjednoczenie z Bogiem, a wynikiem tego jest pokój i radość. Ze sposobu bycia człowieka poznać można, skąd przychodzi jego radość i pokój: z Ducha Świętego czy ze świata. Gdy radość pochodzi ze świata, jest płytka, płocha, wesołość bywa przykra dla otoczenia. Pokój – owoc Ducha Świętego -okazuje się, gdy w duszy panuje ład i porządek, a zmysły i uczucia są poddane rozumowi i woli. Grzech wprowadza nieporządek do duszy. Nawet mały grzech może mieć szerokie reperkusje. Dlatego potrzebny będzie sąd ostateczny, aby pokazać w całej pełni skutki wszystkich grzechów. Celem pracy nad życiem wewnętrznym jest przywrócenie duszy harmonii, jaka panowała w niej przed grzechem pierworodnym. Nawet grzechy powszednie zaśmiecają duszę, gdyż wtedy Duch Święty nie może w niej swobodnie działać. Człowiek, który chce pełnić wolę Bożą i rozumie, czego Bóg od niego wymaga, umie zachować pokój i radość, nie radość świata, lecz radość Ducha Świętego. Człowiek ten rozumie, że bez cierpienia nie ma świętości, że pokój i radość są w krzyżu.

 

***

Teksty liturgiczne święta bł. Matki Elżbiety Czackiej do pobrania:

Liturgia Godzin: pobierz

Msza św.: pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close