Duchu Święty…

Miłości Ojca i Syna – Wielbimy Ciebie

Miłości Boga do ludzi – Wielbimy Ciebie

Miłości ludzi do Boga – Wielbimy Ciebie

Duchu  Święty…

Natchnienie łaski Bożej – Wzywamy Cię

Natchnienie sumienia świata – Wzywamy Cię

Natchnienie modlitwy – Wzywamy Cię

Natchnienie dobrych uczynków – Wzywamy Cię

Dawco darów świętych – Wzywamy Cię

Oczyszczenie dusz – Wzywamy Cię

Oczyszczenie umysłów – Wzywamy Cię

Oczyszczenie uczuć – Wzywamy Cię

Oczyszczenie dobrych intencji – Wzywamy Cię

Przyczyno dobrych przemian – Wzywamy Cię

Przyczyno skruchy serdecznej – Wzywamy Cię

Źródło łez pokutnych – Wzywamy Cię

Źródło łez miłości – Wzywamy Cię

Źródło radości – Wzywamy Cię

Źródło dynamizmu chrześcijańskiego – Wzywamy Cię

Źródło powołań do służby Bożej – Wzywamy Cię

Duchu Święty…

Treści pięknego czynu – Napełnij nas

Treści pięknego słowa – Napełnij nas

Treści pięknego milczenia – Napełnij nas

Treści życia wewnętrznego – Napełnij nas

Treści ożywiająca – Napełnij nas

Treści lecząca – Napełnij nas

Mocy Męczenników – Napełnij nas

Płomieniu całopalenia – Napełnij nas

Huraganie miłości – Napełnij nas

Szkoło delikatnych uczuć – Napełnij nas

Duchu Święty…

który ożywiasz kościół – Uświęć nas

który dźwigasz świat do Boga – Uświęć nas

który rodzisz w nas świętość – Uświęć nas

który jesteś świętością samą – Uświęć nas

który budujesz Królestwo Boże – Uświęć nas

który stwarzasz nowy raj – Uświęć nas

który jesteś nad wiekami – Uświęć nas

który dopełniasz wieki – Uświęć nas

który jesteś szczęściem samym – Uświęć nas

który dajesz szczęście – Uświęć nas

Duchu Święty…

Tajemnico Miłości – Włącz nas w życie Trójcy Świętej.

/s. Pawła FSK, 1964 r./

 

Aby być duchowymi, aby cieszyć się harmonią Ducha, musimy postawić Jego spojrzenie przed swoim. Wówczas rzeczy się zmieniają: z Duchem Świętym Kościół jest świętym ludem Bożym, misja – zarażaniem radością innych braci i sióstr miłowanych przez tego samego Ojca. Ale bez Ducha Kościół jest jakąś organizacją, misja – propagandą, komunia – wysiłkiem. Duch jest pierwszą i ostatnią potrzebą Kościoła. „Przychodzi tam, gdzie jest miłowany, gdzie jest zaproszony, gdzie się Go oczekuje”. Módlmy się do Niego codziennie. Duchu Święty, harmonio Boga, Ty, który przekształcasz strach w zaufanie a zamknięcie w dar, przyjdź do nas. Daj nam radość zmartwychwstania, odwieczną młodość serca. Duchu Święty, nasza harmonio, Ty, który czynisz nas jednym ciałem, wlej swój pokój w Kościół i świat. Uczyń nas budowniczymi harmonii, siewcami dobra, apostołami nadziei.

/Papież Franciszek/

 

Od właściwego postawienia duszy wobec Boga zależy całe jej przyszłe życie wewnętrzne, a co za tym idzie, jej życie wieczne. Gdy człowiek stanie wobec Boga jako stworzenie wobec Stwórcy, jako nicość wobec Bytu, jako dziecko wobec Ojca, gdy wyzwoli się z formułek, a pozwoli, by Duch Święty nim kierował, wtedy stosunek jego do Boga nie będzie sztuczny i wymuszony, ale żywy i gorący, swobodny, radosny i płodny w dobre uczynki. Człowiek, dla którego skarbem jest Bóg i wszystkie rzeczy Boże, i całe niebo z Jego aniołami i Jego świętymi, ten znalazł skarb niewyczerpany, do którego całym sercem przylgnąć powinien, wchłaniając w siebie te skarby Boże, które stopniowo jego samego i życie jego całe i otoczenie jego podniosą ze stanu natury do stanu łaski. Wtedy wszystkie zdarzenia zewnętrzne lub stany duszy służyć będą człowiekowi do przejrzenia i ocenienia ich wobec Boga, mieć będą właściwą wobec Boga wartość i służyć będą wszystkie ku uświęceniu człowieka według słów św. Pawła: „Dobremu wszystko ku dobremu się obraca”.

***

Duch Święty martwą literę ożywia, otwiera przed duszą nieznane horyzonty, daje rozumieć wartość na pozór mało znaczących szczegółów, uczy kochać te prawdy Boże objawiające Boga na ziemi i daje szczęście, które tylko Bóg dać może. Całe życie wewnętrzne człowieka w tym zetknięciu świadomym duszy z Bogiem jest ciągłym ożywianiem i jakby wskrzeszaniem prawd wiary. Bez tego zetknięcia się duszy z Bogiem i bez poddania duszy działaniu Ducha Świętego rozmyślanie będzie prostym rozumowaniem martwych prawd wiary, które prócz zmęczenia i spowszednienia tych prawd niewiele pożytku duszy przyniosą.

/bł. Matka Elżbieta Czacka/

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close