Duchu Święty…

Miłości Ojca i Syna – Wielbimy Ciebie

Miłości Boga do ludzi – Wielbimy Ciebie

Miłości ludzi do Boga – Wielbimy Ciebie

Duchu  Święty…

Natchnienie łaski Bożej – Wzywamy Cię

Natchnienie sumienia świata – Wzywamy Cię

Natchnienie modlitwy – Wzywamy Cię

Natchnienie dobrych uczynków – Wzywamy Cię

Dawco darów świętych – Wzywamy Cię

Oczyszczenie dusz – Wzywamy Cię

Oczyszczenie umysłów – Wzywamy Cię

Oczyszczenie uczuć – Wzywamy Cię

Oczyszczenie dobrych intencji – Wzywamy Cię

Przyczyno dobrych przemian – Wzywamy Cię

Przyczyno skruchy serdecznej – Wzywamy Cię

Źródło łez pokutnych – Wzywamy Cię

Źródło łez miłości – Wzywamy Cię

Źródło radości – Wzywamy Cię

Źródło dynamizmu chrześcijańskiego – Wzywamy Cię

Źródło powołań do służby Bożej – Wzywamy Cię

Duchu Święty…

Treści pięknego czynu – Napełnij nas

Treści pięknego słowa – Napełnij nas

Treści pięknego milczenia – Napełnij nas

Treści życia wewnętrznego – Napełnij nas

Treści ożywiająca – Napełnij nas

Treści lecząca – Napełnij nas

Mocy Męczenników – Napełnij nas

Płomieniu całopalenia – Napełnij nas

Huraganie miłości – Napełnij nas

Szkoło delikatnych uczuć – Napełnij nas

Duchu Święty…

który ożywiasz kościół – Uświęć nas

który dźwigasz świat do Boga – Uświęć nas

który rodzisz w nas świętość – Uświęć nas

który jesteś świętością samą – Uświęć nas

który budujesz Królestwo Boże – Uświęć nas

który stwarzasz nowy raj – Uświęć nas

który jesteś nad wiekami – Uświęć nas

który dopełniasz wieki – Uświęć nas

który jesteś szczęściem samym – Uświęć nas

który dajesz szczęście – Uświęć nas

Duchu Święty…

Tajemnico Miłości – Włącz nas w życie Trójcy Świętej.

/s. Pawła FSK, 1964 r./

Dzisiaj, w pośpiechu, jaki narzuca nam nasz czas, wydaje się, że harmonia jest usunięta na margines: ryzykujemy, że pociągani z tysiąca stron wybuchniemy, opanowani ciągłą nerwowością, która sprawia, że ​​źle reagujemy na wszystko. Poszukujemy szybkiego rozwiązania, jedna pigułka za drugą, by iść naprzód, jedna emocja za drugą, by poczuć, że żyjemy. Ale przede wszystkim potrzebujemy Ducha: to On wprowadza w szaleństwo ład. On jest pokojem w niepokoju, ufnością w zniechęceniu, radością w smutku, młodością w starości, odwagą w próbie. To On, pośród burzliwych nurtów życia, umocowuje kotwicę nadziei. To Duch, jak mówi dzisiaj św. Paweł, uniemożliwia nam popadanie w bojaźń, ponieważ sprawia, że ​​czujemy się miłowanymi dziećmi (por. Rz 8,15). On jest Pocieszycielem, który przekazuje nam czułość Boga. Bez Ducha życie chrześcijańskie jest chaotyczne, pozbawione miłości, która wszystko jednoczy. Bez Ducha Jezus pozostaje postacią przeszłości, z Duchem jest osobą żywą dzisiaj; bez Ducha Pismo Święte jest martwą literą, z Duchem jest Słowem życia. Chrześcijaństwo bez Ducha jest moralizmem bez radości; z Duchem jest życiem.

Duch Święty nie tylko wnosi harmonię w nasze wnętrze, ale także na zewnątrz, między ludźmi. Czyni nas Kościołem, składa różne części w jeden harmonijny gmach. Dobrze wyjaśnia to święty Paweł, kiedy, mówiąc o Kościele, często powtarza słowo „różne”: „różne charyzmaty, różne działalności, różne posługiwania” (1 Kor 12, 4-6). Jesteśmy różni, w różnorodności cech i darów. Duch rozdziela je fantazyjnie, nie wyrównując, nie ujednolicając. A wychodząc od tej różnorodności, buduje jedność. Tak czyni począwszy od dzieła stworzenia, ponieważ jest specjalistą w przekształcaniu chaosu w kosmos, we wprowadzaniu harmonii.

Dziś na świecie dysharmonie stały się prawdziwymi podziałami: są tacy, którzy mają za dużo i tacy, którzy nie mają nic, są tacy, którzy starają się żyć sto lat i ci, którzy nie mogą się narodzić. W erze komputerów jesteśmy na dystans: bardziej „społecznościowi”, ale mniej społeczni. Potrzebujemy Ducha jedności, który odrodzi nas jako Kościół, jako lud Boży i jako ludzkość braterską. Zawsze istnieje pokusa, by budować „gniazda”: gromadzić się wokół własnej grupy, swoich preferencji, podobni z podobnymi, uczuleni na wszelkie skażenia. Od gniazda do sekty jest blisko: ileż razy określamy swoją tożsamość przeciwko komuś lub przeciwko czemuś! Natomiast Duch Święty łączy odległych, jednoczy dalekich, sprowadza zagubionych. Łączy różne odcienie w jednej harmonii, ponieważ widzi przede wszystkim dobro, bardziej patrzy na człowieka niż na jego błędy, bardziej na ludzi niż na ich działania. Duch kształtuje Kościół i świat jako miejsca synów i braci. Synowie i bracia: rzeczowniki, które pojawiają się przed wszelkim innym przymiotnikiem. Modne jest używanie przymiotników, niestety również obrażanie. Później sobie uświadamiamy, że to szkodzi tym, którzy są obrażani, ale także tym, którzy obrażają. Nie można dobrze żyć oddając złem za zło, zmieniając się z ofiar w oprawców. Natomiast ci, którzy żyją według Ducha, wnoszą pokój tam, gdzie panuje niezgoda, zgodę tam, gdzie istnieje konflikt. Ludzie duchowi zło odwzajemniają dobrem, na arogancję reagują łagodnością, na złośliwość dobrocią, na zgiełk milczeniem, na plotki modlitwą, na defetyzmem uśmiechem.

Aby być duchowymi, aby cieszyć się harmonią Ducha, musimy postawić Jego spojrzenie przed swoim. Wówczas rzeczy się zmieniają: z Duchem Świętym Kościół jest świętym ludem Bożym, misja – zarażaniem radością innych braci i sióstr miłowanych przez tego samego Ojca. Ale bez Ducha Kościół jest jakąś organizacją, misja – propagandą, komunia – wysiłkiem. Duch jest pierwszą i ostatnią potrzebą Kościoła. „Przychodzi tam, gdzie jest miłowany, gdzie jest zaproszony, gdzie się Go oczekuje”. Módlmy się do Niego codziennie. Duchu Święty, harmonio Boga, Ty, który przekształcasz strach w zaufanie a zamknięcie w dar, przyjdź do nas. Daj nam radość zmartwychwstania, odwieczną młodość serca. Duchu Święty, nasza harmonio, Ty, który czynisz nas jednym ciałem, wlej swój pokój w Kościół i świat. Uczyń nas budowniczymi harmonii, siewcami dobra, apostołami nadziei.

/Papież Franciszek/

 

 

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close