Adopcja Serca polega na podjęciu przez Ofiarodawcę zobowiązania dofinansowania nauki oraz pobytu konkretnego niewidomego lub słabowidzącego dziecka w naszym Ośrodku Jyothi Seva w Indiach.

  Wypełniając deklarację prosimy klikać w okno edycji trzymając się lewej strony, bo klikając z prawej przechodzi na menu boczne strony i przekierowuje z deklaracji. Klikając z prawej kursor ustawi się na początku pola edycji i umożliwia wpisanie danych. Przepraszamy za to utrudnienie. Pracujemy nad nim 🙂

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu), zawartych w dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu jakim jest wymiana korespondencji oraz informacji dotyczących „Adopcji Serca”.
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 5 pkt. 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.
  KLAUZULA INFORMACYJNA
  /dołączona do zgody/

  Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa; s. Judyta Maria Olechowska – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr FSK.
  2) inspektorem ochrony danych jest Siostra Leona Katarzyna Czech, mail; s.leona@triuno.pl, tel. 607 946 450.
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji i informacji dotyczących „Adopcji Serca”.
  4) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda;
  5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – Sekretariat Misyjny „Adopcji Serca”;
  6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki szkolnej dziecka z Adopcji Serca.
  8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. więcej

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close