Triduum Paschalne + 2017

Gdy otacza nas wiele spraw, których nie rozumiemy,

gdy słuchamy wielu słów niezrozumiałych,

wzrasta w nas coraz bardziej pragnienie,

by Zmartwychwstały Jezus dołączył się do nas w wędrówce

i nadawał sens naszego poszukiwania PRAWDY, DOBRA,

by wypełniał nasze widzenie, rozumienie

i pragnienia:

swoją logiką pełnienia Woli Ojca

tak, abyśmy już więcej nie mówili:

a myśmy się spodziewali.

Aby TYLKO ON dawał nam światło,

a nie nasze uczucia, emocje czy słowa…

Życzymy spotkania ze Zmartwychwstałym

podczas drogi… czasem w zwątpieniu…

w otwartości serc i ciągłym pragnieniu,

by pozostawał z nami, bo ma się ku wieczorowi,

by przyjąć od Niego na drogę CHLEB

zawierzenia i świadectwa Jego miłości.

Z zapewnieniem o łączności w modlitwie,

 

Wspólnota Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża