Dzięki ponad 1,1 mln zł ze środków unijnych budynek zakonny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża znajdujący się w Warszawie przy ul. Piwnej 9/11 przejdzie kompleksową termomodernizację. Zakres pras budowlano-remontowych obejmie: modernizację systemu ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachów, dachów i skosów nad poddaszem i strychami. W budynku zostaną wymienione okna. Zainstalowanych będzie 10 kolektorów słonecznych.
Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną budynku oraz zmniejszy koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

 

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynku zakonnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża


Beneficjent: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża


Całkowita wartość projektu: 2 425 103,90 zł


Kwota dofinansowania: 1 165 747,44 zł


Działanie: 4.2 Efektywność energetycznaInformacja dla prasy: tekst
Tekst i zdjęcia Samorząd Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl