Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną jeszcze przez Prymasa Tysiąclecia – Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, w Wielki Piątek o godz. 10:00, odwiedził Laski Ks. Kard. Kazimierz Nycz.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej modlitwy w kaplicy Matki Bożej Anielskiej.

Następnie Ks. Kardynał skierował do zgromadzonych w Sali Domu św. Franciszka, krótkie słowo o znaczeniu Lasek, dawniej i dziś. O oczekiwaniach jakie mają wobec nas niewidomi, wobec zmieniających się warunków panujących w świecie i kościele. Nawiązał też, do zbliżającego się w maju zebrania ogólnego, Członków Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi i do wiernego i mądrego czerpania z tradycji. Ks. Kardynał podkreślił, iż ważną rzeczą jest, aby u podstaw leżała miłość, dawanie siebie i bycie dla innych.

Po błogosławieństwie udzielonym obecnym: siostrom, mieszkańcom, pracownikom Lasek i gościom, szczególnie przybyłym już na święta osobom niewidomym – w towarzystwie Matki Radosławy, Ks. Kardynał udał się do Domu św. Rafała gdzie wspólnie modlił się z naszymi starszymi i chorymi siostrami.

 

 

Zapraszamy do galerii z tej wizyty