Szósta niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Palmowa, inaczej Niedziela Męki Pańskiej – rozpoczyna najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień.

Triduum Paschalne, Triduum Sacrum – najważniejsze wydarzenie, którego istotą jest celebracja Misterium paschalnego: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej, kończy zaś II nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

Triduum w kościele św. Marcina na Piwnej:

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00

Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 7:00, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15:00

Wielka Sobota – Ciemna Jutrznia o godz. 7:00

Poświęcenia pokarmów o godz. 12:00 na wirydarzu

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 22:00 wraz z procesją rezurekcyjną


Triduum w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach:

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 17:00

Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 7:00, Liturgia Męki Pańskiej o godz. 16:00

Wielka Sobota – Ciemna Jutrznia o godz. 7:00

Poświęcenie pokarmów od 9:00 – 15:00 (o każdej pełnej godz.)

Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21:00 wraz z procesją rezurekcyjną