Czyż nie jest to post, który wybieram:

rozerwać kajdany zła,

rozwiązać więzy niewoli,

wypuścić wolno uciśnionych

i wszelkie jarzmo połamać…

Z Księgi Izajasza

Okres liturgiczny czterdziestu dni Wielkiego Postu wprowadza nas razem z Jezusem na pustynię, gdzie ma się dokonać nasze nawrócenie. Wsłuchujemy się w teksty Pisma św., które wyjaśniają nam co to jest post, na czym ma polegać nasza metanoia – przemiana w nowego człowieka ukształtowanego według Chrystusa. Szczególną pomocą w przeżywaniu tych dni jest post, modlitwa i jałmużna…

+++

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych.

W kościele św. Marcina na Piwnej:

Gorzkie Żale będą sprawowane w niedziele po wieczornej Mszy św. Około godz. 18:20. Kazania pasyjne wygłosi ks. diakon Mateusz Nycz.

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu po wieczornej Mszy św. Około godz. 18:00.

+++

W kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach:

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 17:15. Kazania pasyjne wygłosi ks. Waldemar Kluz.

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 15:00

+++