W Nowym Roku życzymy wszelkiego dobra! Niech Bóg błogosławi i strzeże!

Dla nas jest to Rok Jubileuszowy – dokładnie 1. grudnia 2018 r. – będziemy obchodzić Setną rocznicę powstania Zgromadzenia. Dziękujemy Bogu za ten czas, który za nami i z ufnością zawierzamy naszą przyszłość Bożej Opatrzności.

Koniec roku, czas świąteczny i noworoczny, to we wszystkich naszych wspólnotach w Polsce i na Świecie – a jest ich szesnaście – czas modlitwy, radości z Narodzenia Pana oraz częstszych niż zwykle odwiedzin, wizyt i gości…

Rozpoczynając ten rok jest nas 177 Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W Polsce pracuje 125 sióstr, w Indiach – 39, na Ukrainie – 7, w Afryce – 6.

Pierwszą profesję złożyło w Indiach dwie siostry. Profesję wieczystą złożyło osiem sióstr. W lutym Indiach: s. Stephina, s. Mary Fides, s. Crispina, s. Mary Magdalene, s. Cecilia, s. Catherine. W sierpniu s. Julia w Żytomierzu, s. Aleksandra w Laskach.

W minionym roku zmarło dziewięć naszych sióstr. Po wielu latach służby osobom niewidomym na różnych naszych placówkach, ostatnio wszystkie przebywały w Domu św. Rafała w Laskach. Ufamy, że wstawiają się u Pana i wypraszają dar nowych powołań do naszego zgromadzenia…

Dziękujemy za wszystkie nadesłane do nas życzenia, zapewnienia o pamięci w modlitwie i wszelkie dowody życzliwości i wsparcia! Bóg zapłać!