W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

W Obliczu Boga wszechmogącego,

w Trójcy Świętej Jedynego.

Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy,

wszystkich Chórów Anielskich,

świętego Franciszka i wszystkich Świętych,

ja, siostra…

14.05. w Kotagiri w Indiach, po rekolekcjach prowadzonych przez O. Anthony Raj, Salezjanina, czternaście sióstr juniorystek złożyło śluby czasowe.

15.05 o godz. 10:30 miała miejsce uroczystość Pierwszej Profesji dwóch naszych sióstr. Eucharystię koncelebrowało siedmiu kapłanów, którzy modlili się wraz z licznie przybyłymi na tę uroczystość: krewnymi, przyjaciółmi, siostrami i braćmi z różnych zgromadzeń zakonnych.

Siostry złożyły śluby na ręce s. Adeli – delegatki Matki Generalnej. Zgodnie ze zwyczajem zgromadzenia otrzymały nowe imiona:

s. Shimtilin – s. Mary Daniela od Pana Eucharystycznego

s. Margaret – s. Mary Asha od Ojca Miłosiernego.

Po Eucharystii wszyscy zebrani goście uczestniczyli w agapie, radując się z tego pięknego dla kościoła i zgromadzenia wydarzenia.

Dziękujemy Bogu za dar powołania każdej z tych sióstr i modlimy się o łaskę wytrwania dla nich. Niech radość jaką daje kroczenie za Panem będzie ich udziałem każdego dnia!

Serdecznie pozdrawiamy Kochane Siostry z Kotagiri, Bangalore i Nongbah!

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tych uroczystości.