… I niewidomych miłując braci

widzieć w nich Twoje święte oblicze.

           O Jezu, króluj i panuj w Dziele,

           Co się z nadmiaru Twojej miłości

           Poczęło w krzyżu, ku Bożej chwale.

 

Apel Zmarłych Sióstr (2016 r.)

Apel Zmarłych Sióstr (2016 r.)

 

Święto Zgromadzenia, które w tym roku przypada 18. i 19. listopada – w  najbliższy weekend po imieninach naszej Matki Założycielki, Elżbiety Róży Czackiej – jest czasem szczególnej radości ze spotkania, umocnieniem więzi i naszej miłości siostrzanej.

W tym czasie obchodzone są też Jubileusze Życia Zakonnego naszych Sióstr. W tym roku 50-lecie profesji świętuje s. Dąbrówka, a 25-lecie s. Sylwia. Tradycyjnie już, co roku Siostry Jubilatki wspominając początki swego powołania, swoją drogę do Lasek, sprawiają wszystkim wielką radość z poznania tajemniczych dróg łaski Bożej.

Dziękujemy Bogu za nasze Kochane Siostry Jubilatki, za ich życie i powołanie i modlimy się o wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień pełnienia woli Bożej.

W Święto Zgromadzenia, podczas wspólnotowego nawiedzenia zakładowego cmentarza, ma miejsce Apel Zmarłych Sióstr, które od początku istnienia Zgromadzenia poprzedziły nas na drodze do wieczności. W tym roku do „Lasek niebieskich” odeszło aż dziewięć naszych sióstr: s. Assumpta, s. Alma, s. Syksta, s. Edwarda, s. Michalina, s. Jozafata, s. Rut, s. Roncalla i s. Alicja.
W gronie Zmarłych Sióstr jest też tegoroczna jubilatka: s. Jordana od Ran Chrystusowych, która zmarła 17 marca 2000 roku. Wierzymy, że nasze Siostry modlą się za nas i wypraszają potrzebne łaski dla Zgromadzenia, Osób Niewidomych i całego Dzieła Lasek… Gorąco je o to prosimy…

Trwając w dziękczynieniu za życie naszej Matki Elżbiety Czackiej, za niedawno ogłoszony dekret potwierdzający heroiczność cnót, za Dzieło, które Bóg przez Nią powołał do istnienia – wysłuchajmy słów, które wypowiedziała dokładnie 90 lat temu…

 

I jeszcze ostatnie słowa Matki Czackiej:

 

Podczas ubiegłorocznego świętowania...

Podczas ubiegłorocznego świętowania…