I.

Laski, dn. 23 VII 1929

Dzieło to z Boga jest i dla Boga. Innej racji bytu nie ma. Gdyby zboczyło z tej drogi, niech przestanie istnieć. Ma więc na celu oddawanie czci Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.

Dzieło powstało w celu oddawania chwały Bogu przez nauczanie niewidomych doskonałego znoszenia swego kalectwa z miłości ku Bogu.

Niewidomi, niosący z poddaniem się woli Bożej krzyż swego kalectwa, powinni być apostołami wśród widzących, ślepych duchowo, nieznających Boga i dalekich od Niego na skutek niewiary i grzechu.

II.

Bóg sam powołał w miłosierdziu swoim to Dzieło do życia, toteż w nim wszystko powinno oddawać cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej.

Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie jest centrum całego Dzieła, z Niego powinno wszystko wypływać, wszystko do Niego zmierzać. Jest Królem i Ojcem, i Wodzem naszym, my zaś uległymi narzędziami w Jego przenajświętszej ręce. Od nas zależy tylko, żebyśmy się dali prowadzić i doprowadzić do wiecznej szczęśliwości.

Dyrektorium, Matka Elżbieta Czacka.

 

Uroczystość Trójcy Świętej jest przeżywana w naszym Zgromadzeniu w duchu dziękczynienia Bogu za Dzieło TRIUNO.

 

Kaplica Matki Bożej Anielskiej w Laskach.