Laski, dn. 14 IX 1928

Dzień Podwyższenia świętego Krzyża

Dzień obcowania sam na sam z Bogiem… Pan Jezus wystawiony w Przenajświętszym Sakramencie na ołtarzu… Ukrzyżowany… Moment, gdy podniesiony jest na Krzyżu… Wstrząśnienia Krzyża sprawiają Jego ciał ból nad wszelki ból… Zadośćuczynienie za wszystkie grzechy ciała wszystkich ludzi: brak umartwienia, złe znoszenie chorób przez ludzi. Wywyższenie nad ziemię: zadośćuczynienie za wszystkie wynoszenie się ludzi, za pychę. To wszystko, wycierpiane raz w czasie, trwa na wieki jako skarb, z którego wszyscy czerpiemy i zawsze czerpać możemy. Przytulam się do Krzyża. Pan Jezus nade mną, na Krzyżu. Krew spływa po mnie z ran przenajświętszych. Obmywa mię… Obmywa wszystkich moich bliskich… Obmywa Dzieło całe… Obmywa Ojca Świętego i Kościół cały… Obmywa całą ludzkość. Pan Jezus daje mi władzę skierowywania tych strumieni krwi, w których zawarta jest moc Boża, na wszystkich których kocham… Nie jestem sama pod Krzyżem. Matka Najświętsza jest tuż przy mnie, święty Jan, święta Maria Magdalena, święty Dyzma.(…)

 

Z Konstytucji Zgromadzenia…

Krzyż był w samym centrum życia Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20, 28)

Siostry w szczególny sposób trwają u stóp krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, współcierpiąc z Nim i coraz głębiej wchodząc w tajemnicę zbawiania ludzi przez Krew Chrystusa (por. Dyrektorium, C-9).

 

Dzień Podwyższenia Krzyża Świętego – Święto patronalne naszego zgromadzenia.

Adoracja relikwii Krzyża w kościele św. Marcina i kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach

po Mszy św. o godz. 8:00 do wieczornej Mszy św. o godz. 17:30.

Serdecznie zapraszamy!