+Wielkie Antyfony+

O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Synaju dałeś mu Prawo; przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed Tobą zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do Ciebie; przyjdź nas wyzwolić, już dłużej nie zwlekaj.

O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, zamykasz, a nikt nie otworzy; przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka, pogrążonego w mroku i cieniu śmierci.

O Wschodzie, blasku Światła wiecznego i Słońce sprawiedliwości, przyjdź i oświeć siedzących w mroku i cieniu śmierci.

O Królu narodów, przez nie upragniony; Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi.

O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas zbawić, nasz Panie i Boże.

W dniach kończącego się Adwentu, z myślą o Bożym Narodzeniu, o życzeniach, które składać sobie będziemy dzieląc się opłatkiem zasłuchani jesteśmy w Wielkie Antyfony przygotowujące nas do nowego przyjścia Syna Bożego, Narodzonego z Dziewicy Maryi, złożonego w żłobie, bezbronnego, lecz zwycięskiego Króla Pokoju.

Jesteśmy po rekolekcjach Świętomarcińskich, pełnych „sztuki Bożej” i poezji w których ks. bp Michał Janocha „napisał nam” ikonę Deesis – ukazującą Jana Chrzciciela, z jego szorstkim radykalizmem i gwałtownością oraz Dziewicę Maryję, która wnosi to, co ciche, delikatne, kontemplacyjne, która „nie wyjawiła JAK, swej Tajemnicy”…

Matka Kościoła i Kościół Matka – … Kobiecy wymiar Kościoła… Kościół bez Maryi byłby zimny, pozbawiony czegoś bardzo istotnego… Maryja, która pobiegła z pośpiechem pełnym radości. Radość paschalna, która zna cenę ofiary…

Trwamy na czuwaniu aby rozpoznać tę chwilę, w której miłość schodzi na świat, by go wciąż przemieniać przez łaskę, wciąż zapalać do wiary i nadziei.

Zwróć się ku nam, Panie i nie opóźniaj swego przyjścia do sług Twoich.

Wszechmogący, wieczny Boże, świadomi bliskich Świąt Narodzenia Twojego Syna, prosimy, niech nam, Twym niegodnym sługom, okaże miłosierdzie Słowo, które stało się ciałem z Maryi Dziewicy i zamieszkało między nami. Jest Nim Jezus Chrystus, nasz Pan…

Maranatha! Przyjdź Panie Jezu…