Niewidoma Matka Niewidomych… Matka Elżbieta Czacka

Audycja ks. prof. Marka Chmielewskiego o Matce Elżbiecie Czackiej:

 

Ks. Marek Chmielewski urodzony w 1959 roku, jest kapłanem Diecezji Radomskiej, wyświęconym w katedrze sandomierskiej w 1983 roku przez bp. Edwarda Materskiego († 2012). Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, w której pełni funkcję sekretarza Kapituły. Od 1988 roku jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – kierownikiem Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii KUL.

 

W imieniu wszystkich słuchaczy serdecznie dziękujemy ks. Profesorowi za podzielenie się z nami refleksją o naszej Matce Elżbiecie Róży Czackiej.