IV NIEDZIELA WIELKANOCNA.

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników; namaszczasz mi głowę olejkiem; mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy.”

Psalm 23.

„… Pan jak dobry Pasterz i najlepszy przyjaciel, prowadzi mnie drogami Jemu właściwymi. Nieustannie doznaję Jego opieki, miłości, obecności i pomocy…

… Zawsze odnajdowałam i uwielbiałam Boga w stworzeniu: w kwiatach, trawie, kolorowych liściach, deszczu, śniegu, słońcu, księżycu – we wszystkim dookoła. Laski ciągle się odzywały w sercu! A ja wciąż czekałam: raz buntowałam się, to znów wierzyłam, że taka może jest moja droga, raz była zgoda a za chwilę znowu jakiś wewnętrzny opór i wciąż pytałam: „Boże, czego ode mnie oczekujesz?”…

… Samej sobie nie potrafię odpowiedzieć na te pytania. I chyba już nawet nie próbuję… Nie przyszłam tu dla siebie, ale dla Boga- On wszystko w moim życiu tak „zorganizował”, żeby mnie w to „wciągnąć”…

… Cierpienie przez które objawia się Miłość Jezusa, jest dla mnie Księgą, w której znajduję odpowiedzi na wszelkie nurtujące mnie pytania i wątpliwości. Jest szkołą w której uczę się wciąż na nowo słuchać Boga.Bóg mówi szczególnie kiedy jestem tylko z Nim i dla Niego….

… Ufnie czekałam na cud. Nigdy nie myślałam, że taki cud się stanie. Łaski powołania nie da się kreślić i opisać w słowach. Namiastką tego jest uczucie, że to właśnie moja droga. Patrząc logicznie nie nadawałam się. To był czas łaski Boga….

… Przynaglona miłością i wołaniem Jezusa przyjechałam na rekolekcje do Lasek, by w tym miejscu odkryć ŚW. FRANCISZKA, który mnie pociągał. Chciałam doświadczyć franciszkańskiej radości, kontemplacji przyrody oraz prostoty i ubóstwa…

… U progu poznawania Lasek odkrywałam, jak ważny jest tu k a ż d y c z ł o w i e k…”

 

On mnie prowadzi… To krótkie fragmenty świadectw, które w całości można przeczytać tutaj. Przyjemnej lektury!

 

W Tygodniu Modlitw o Powołania – gorąco prosimy o modlitwę – w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego… Wyślij Panie robotników na żniwo swoje…