NA PROGU JUBILEUSZU STULECIA ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK SŁUŻEBNIC KRZYŻA

SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ W LASKACH

29 WRZEŚNIA − 1 PAŹDZIERNIKA 2017

PROGRAM

Piątek, 29 września

17.00 Nieszpory – kaplica Matki Bożej Anielskiej.

18.00 kolacja – Dom Rekolekcyjny 19.00 powitanie, rozpoczęcie spotkania – m. Radosława Podgórska FSK sala św. Anny, Dom Rekolekcyjny.

19.10 wprowadzenie – Słowo o Matce Elżbiecie Czackiej s. Alberta Chorążyczewska FSK.

19.45 Ewangelia dla niewidomych – dla Lasek ks. Antoni Tronina.

20.30 Program słowno-muzyczny na podstawie zachowanych tekstów Matki Elżbiety Czackiej i Ojca Władysława Korniłowicza z udziałem zaprzyjaźnionych aktorów z Gdańska, Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa oraz absolwentki Lasek, śpiewaczki, Jolanty Kaufman – sopran. Kaplica Matki Bożej Anielskiej.

21.30 wprowadzenie w słowo Boże liturgii dnia następnego lectio divina – o. Włodzimierz Zatorski OSB.

Sobota, 30 września

7.30 Jutrznia – ze słowem ks. bp. Grzegorza Rysia.

8.00 śniadanie.

9.00 wprowadzenie w sesję poranną – m. Radosława Podgórska FSK.

9.10  Moc słowa jednania – duchowość Kościoła dziś – ks. bp Grzegorz Ryś

9.40 Niewidzialne piękno – ks. bp Michał Janocha.

10.15 przerwa na kawę.

10.45 Mosty Ewangelii – Ludzie Lasek, tom II – Paweł Kądziela (prowadzenie), s. Maria Krystyna Rottenberg, ks. Andrzej Gałka, Cezary Gawryś, Grzegorz Polak, Maciej Jakubowski, Stanisław Badeński, Damian Reśkiewicz.

12.30 Eucharystia – kaplica Matki Bożej Anielskiej.

13.30 obiad – Dom Rekolekcyjny.

14.15 inauguracja wystawy plenerowej – Matka Czacka s. Alberta Chorążyczewska FSK.

15.00 wprowadzenie w sesję popołudniową – s. Benita Hadamik FSK.

15.05 Triuno – wspólnota Lasek – Elżbieta Przybył-Sadowska.

15.45 Czy słowom uda się przywrócić wiarygodność? – Maria Prussak.

16.30 kawa, podwieczorek.

17.00 Posługa jednania – o. Tomasz Dostatni OP.
17.30 panele dyskusyjne – DROGOWSKAZY dla duchowości FSK w Dziele Lasek,

spotkania w kręgach:
1. Ewangelia – ewangelizacja, prowadzi bp Grzegorz Ryś.

2. Słowo – wartość słowa przekazu, prowadzi Maria Prussak.

3. Piękno – Sztuka, prowadzi bp Michał Janocha.

 

19.15 Nieszpory – ze słowem o. Włodzimierza Zatorskiego OSB kaplica Matki Bożej Anielskiej.

20.15 ognisko – spotkanie z młodzieżą ośrodka i absolwentami, urozmaicone rodzimą twórczością: przy domu św. Teresy i św. Maksymiliana.

Niedziela, 1 października

7.30 Jutrznia

8.00 Eucharystia w kaplicy Matki Bożej Anielskiej przewodniczy KS. KARD. KAZIMIERZ NYCZ.

9.00 śniadanie.

10.00 Duchowa tyflopedagogika Matki Elżbiety Róży Czackiej ks. Jan Kochel.

10.40 panele dyskusyjne –DROGOWSKAZY dla duchowości FSK w Dziele Lasek,

spotkania w kręgach:

1. Liturgia, prowadzi o. Włodzimierz Zatorski OSB.

2. Człowiek… niewidomy, prowadzi ks. Jan Kochel.

3. Duchowość, prowadzi o. Tomasz Dostatni OP.

12.30 podsumowanie DROGOWSKAZÓW.

14.00 obiad i pożegnanie.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-