Setny rok naszego istnienia postawił przed nami wielkie wyzwanie, którym jest remont naszego klasztoru Matki Bożej pocieszenia przy kościele św. Marcina na warszawskiej Starówce.

600 000 – tyle brakuje nam do wkładu własnego w projekcie remontu klasztoru na Piwnej

Cały kompleks zabudowań po walkach powstańczych w 1944 roku znajdował się w całkowitej ruinie. Większe prace remontowe przeprowadzane na terenie klasztoru miały miejsce w 1979 roku, kiedy po podpaleniu poddasza przez nieznanego sprawcę, spłonął strych i dach na budynku klasztoru oraz zostały zalane pomieszczenia mieszkalne. Dzięki ogromnej życzliwości i pomocy wielu osób udało nam się odbudować strawione ogniem strychy i poszycie dachowe.

W 1989 roku miało miejsce osuszanie budynku i wymiana rur wodnych, a w 2005 roku wymiana pozostałych pionów wodnych.

Przed dziesięcioma laty miała miejsce renowacja elewacji budynku kościoła św. Marcina i przylegającego do niego klasztoru, a dwa lata temu remont wnętrza kościoła. Prace objęły osuszanie tynków w kościele i w podziemiach, wymianę instalacji elektrycznej oraz malowanie wnętrza świątyni.

Teraz przyszła kolej na wnętrze klasztoru, który stanowi ważny element naszej historii. Cały kompleks kościelno-klasztorny powierzył naszej opiece Ksiądz Prymas Wyszyński w 1956 roku i od tej pory znajduje się w nim dom generalny naszego zgromadzenia, krajowe duszpasterstwo osób niewidomych oraz Biblioteka Wiedzy Religijnej. To tutaj działał w czasie stanu wojennego Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom.

Klasztor stanowi „przystań” dla osób niewidomych z Warszawy, a także z całej Polski, podczas przyjazdów na wizyty u specjalistów itp. W murach klasztoru odbywają się raz w miesiącu spotkania formacyjno-duszpasterskie oraz rekreacyjne osób niewidomych i ich rodzin. Ponadto z duszpasterstwem kościoła św. Marcina ściśle związana jest warszawska sekcja KIK-u, która spotyka się tutaj na Eucharystii,  rekolekcjach i różnych zebraniach.

Dzięki DOTACJI ponad 1,1 mln zł ze środków unijnych nasz klasztor przejdzie kompleksową termomodernizację. Zakres prac budowlano-remontowych obejmie: modernizację systemu ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachów, dachów i skosów nad poddaszem i strychami. W budynku zostaną wymienione okna. Zainstalowanych będzie 10 kolektorów słonecznych.

Realizacja projektu poprawi efektywność energetyczną budynku oraz zmniejszy koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej, które są bardzo wysokie i przekraczają nasze możliwości finansowe.

Znamienne jest to, że projekt jest jakby prezentem na nasze stulecie, ponieważ był złożony przed dwoma laty i nie został zatwierdzony z powodu braku środków. W bieżącym roku, w wyniku ponownego rozpatrzenia dawnego wniosku przyznano nam powyższą dotację.

Zabudowania świętomarcińskie – niegdyś kościół i klasztor ojców augustianów – stanowią bardzo ważny element na mapie zabytków Starego Miasta. Tutaj znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia cieszący się kultem już w XV w. Tutaj obradował sejmik mazowiecki oraz spotykały się cechy rzemiosł. Obok kultu religijnego i sprawowanej Liturgii Godzin miejsce to, jest licznie nawiedzane przez rzesze turystów z Polski, jak i gości zagranicznych podziwiających walory architektoniczne tego miejsca.

Same nie jesteśmy w stanie pozyskać kwoty, określonej w projekcie jako wkład własny. Główne źródło naszego utrzymania stanowią emerytury i renty starszych sióstr.

 We wszystkich placówkach w Polsce: Laski, Gdańsk-Sobieszewo, Rabka, Żułów współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie podejmując pracę z osobami niewidomymi na każdym etapie ich życia.

Wyraźnym rysem naszej działalności jest posługa osobom niewidomym w placówkach misyjnych: w Indiach (cztery domy) i Afryce. W Indiach jesteśmy już ponad 25 lat, w Rwandzie ponad 10. Od ponad 25 lat pracujemy też na Ukrainie. Prowadzone przez nas Ośrodki dla niewidomych są bardzo dobrze oceniane przez tamtejsze systemy edukacji i organy państwowe, a także społeczeństwo.

Pragniemy zwrócić się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z serdecznym apelem o finansowe wsparcie naszej jubileuszowej kampanii poprzez dowolną darowiznę. Nie przypuszczałyśmy, że właśnie obchodząc setną rocznicę powstania zgromadzenia – staniemy przed tak wielkim DODATKOWYM zadaniem… Ufamy mocno, że pomożecie nam stawić czoło temu wyzwaniu!

Gorąco prosimy wszystkich Przyjaciół oraz Sympatyków – warszawskiej Starówki, Dzieła Lasek, naszych misji, tego co robimy dla osób niewidomych – o pomoc i wsparcie naszego remontu! Pomóżcie nam zatroszczyć się o ten piękny zabytek Starego Miasta!

PS

Bardzo prosimy opowiedzcie o naszym apelu swoim znajomym i przyjaciołom. Prześlijcie link mailem, albo udostępnijcie tę informację na facebooku – im więcej osób dowie się o naszej prośbie, tym większe mamy szanse na zebranie brakującej kwoty – dziękujemy…

Wszystkich Dobroczyńców pragniemy zapewnić o naszej modlitwie u Matki Bożej Pocieszenia przez wstawiennictwo św. Marcina.

ZA KAŻDY DAR SERCA – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Ofiarę można przekazać na numer konta:

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża – z dopiskiem: REMONT KLASZTORU”

ul. Piwna 9/11,

00-265 Warszawa

PKO BP SA. 8 Oddział / Warszawa
Pl. Bankowy 2

36 1020 1013 0000 0902 0120 3744    –       PLN
90 1020 1013 0000 0102 0020 9593    –       EUR
34 1020 1013 0000 0002 0154 9153    –       USD

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

albo dołączyć do zbiórki uruchomionej przez nas na zrzutka.pl: KLASZTORNE WYZWANIE