– 1 XII - Data powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża powołanego do służby niewidomym na duszy i na ciele. Jedną z cech nowo powstałego Zgromadzenia jest współpraca sióstr ze świeckimi w Dziele Niewidomych.


– 31 V - Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otrzymują błogosławieństwo Apostolskie Ojca Świętego Benedykta XV.


– V- Antoni Daszewski ofiarowuje Towarzystwu 5 morgów ziemi w Laskach na skraju Puszy Kampinoskiej; początki Zakładu dla Niewidomych.


– 28 IV- Błogosławieństwo Ojca Świętego Piusa XI dla Zgromadzenia i Niewidomych.

- 2 X - Pierwsze zatwierdzenie Konstytucji Zgromadzenia na 5 lat.


– 15 II - I Kapituła Zgromadzenia; ks. bp Stanisław Gall z upoważnienia ks. Kard. Kakowskiego mianuje Matkę Elżbietę Czacką przełożoną generalną Zgromadzenia.


– 30 IV - Nadanie Matce przez Prezydenta RP Odznaki Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski „za ofiarną i filantropijną działalność”.

– 20 VII - Śluby pierwszych sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach.


– 11 XI - Nadanie Matce przez Prezydenta RP Złotego Krzyża Zasługi za pracę społeczną i oświatową.


– IV - Wyjazd do Rzymu na kanonizację św. Andrzeja Boboli w towarzystwie Katarzyny Branickiej, s. Teresy Landy i s. Wacławy Iwaszkiewicz. Dwa tygodnie Matka spędziła w Rzymie, a następnie zwiedziła Neapol, Asyż i Florencję. Pobyt we Włoszech trwał miesiąc.


– III - Wizyta w Laskach Nuncjusza Papieskiego msgr Cortesi.

– 4-7 IX - Ewakuacja Zakładu do Warszawy i Żułowa.

- 25 IX - Zburzenie domu Zgromadzenia na ul. Wolność 4;
Matka jest ciężko ranna, ma zmiażdżone oko i złamaną rękę.

– XI - Powrót Matki Czackiej do Lasek (z Warszawy od pp. Tyszkiewiczów).


– Przyjazd do Lasek ks. prof. Stefana Wyszyńskiego.


– 11 XII - Przyjazd ks. Tadeusza Fedorowicza do Żułowa. Początek pracy w Dziele Lasek.


– 26 IX - Śmierć ks. Władysława Korniłowicza w Domu Rekolekcyjnym w Laskach.


– 10 XII - Przydzielenie przez ks. Prymasa Wyszyńskiego kościoła św. Marcina i klasztoru przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie Zgromadzeniu z przeznaczeniem na siedzibę Domu Generalnego Zgromadzenia.


– Wskutek poważnego zagrożenia zdrowia Matka wycofuje sie z prac kierowniczych; podtrzymuje swe Dzieło modlitwą i ofiarą.

– 12 V - Przekazanie urzędu przełożonej generalnej Zgromadzenia m. Benedykcie Woyczyńskiej (z pozwoleniem ks. Prymasa Wyszyńskiego).


– 29 II - Błogosławieństwo Apostolskie Ojca Świętego Piusa XII w czasie ciężkiej choroby Matki.


– 22 X - Depesza z życzeniami i błogosławieństwem Ojca Świętego Piusa XII z okazji 80-tych urodzin Matki Elżbiety.


– 15 V - Śmierć Matki Elżbiety Czackiej w Laskach.


– 22 XII - Otwarcie procesu beatyfikacyjnego Matki Elżbiety Czackiej w diecezji warszawskiej.


XI - Zarejestrowanie naszego Zgromadzenia w Indii, według obowiązującego prawa pod nazwą: Jyothi Seva Society - Franciscan Sisters Servants of the Cross.

- Otwarcie pierwszej placówki na Ukrainie - w Starym Skałacie.


- Otwarcie drugiej placówki w Indiach w Kotagiri.


– Zamknięcie diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Matki i przesłanie akt do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.


- Otwarcie drugiej placówki na Ukrainie w Żytomierzu.


- Podjęcie działalności misyjnej w Rwandzie w Afryce.


- Rozpoczęcie działalności misyjnej w Nongbah (Północne Indie). Otwarcie szkoły dla niewidomych dzieci.


- X Ogłoszenie przez Papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej.


- 1 XII - Setna rocznica powstania naszego Zgromadzenia.