Formacja

W zgromadzeniu obowiązują trzy zasadnicze etapy formacji początkowej…

Postulat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W postulacie kandydatki do Zgromadzenia stawiają swoje pierwsze kroki na drodze do bycia siostrą franciszkanką służebnicą Krzyża.

Poprzedza go aspirat, który przeznaczony jest na zapoznanie się z nowym miejscem, ludźmi i klimatem Lasek.

Czas postulatu (od 1 roku do 2 lat) siostry poświęcają na stopniowe przechodzenie z życia w świecie do życia właściwego osobom konsekrowanym, przez poznanie charyzmatu Zgromadzenia – jego specyficznej posługi – poprzez kontakt z niewidomymi dziećmi i pomoc w różnych działach pracy na terenie Lasek: w internatach, Domu Rekolekcyjnym, wśród starszych i chorych sióstr.

Siostry postulantki pogłębiają swoją wiedzę religijną i poznają tradycję Zgromadzenia oraz aktywnie uczestniczą w życiu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych.

Zadaniem siostry postulantki i Zgromadzenia jest też dalsze, pogłębione rozeznawanie powołania.

Nowicjat

Nowicjat01

Nowicjat jest dwuletnim okresem poświęconym przede wszystkim na duchową formację zakonną, która powinna dokonywać się równolegle z dalszym pogłębieniem dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.

Siostry nowicjuszki noszą białe welony na znak przygotowywania się do zaślubin z Jezusem – Oblubieńcem, by służyć Mu w Jego cierpiących braciach, zwłaszcza niewidomych na ciele oraz dalekich od Boga – „niewidomych na duszy”, by trwać u stóp Jego Krzyża wraz z nimi i dla nich i coraz głębiej wchodzić w tajemnicę zbawienia, wynagradzania za duchową ślepotę świata.

Formacja ta ma na celu wyrobienie w sobie żywego stosunku do Boga oraz uległości i wrażliwości na działanie Ducha Świętego, nauczenie się czerpania dla swego życia wewnętrznego ze źródeł Pisma świętego i liturgii, zrozumienie potrzeby modlitwy i ofiary nie tylko we własnych intencjach, ale także zgodnie z problemami życia Kościoła i współczesnego świata.

Wprowadzanie w historię, duchowość i prawo Zgromadzenia odbywa się przy szczególnej uwadze na zachowanie równowagi między pracą intelektualną, fizyczną a wysiłkiem życia wewnętrznego. Wszystkie bowiem zajęcia i studia powinny służyć formacji duchowej.

Juniorat

Juniorat01

Czas nowicjatu kończy uroczystość pierwszej profesji. Siostra zdecydowana na złożenie całkowitego daru z siebie, prosi od dopuszczenie do profesji i składa śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa na jeden rok. Odtąd staje się osobą konsekrowaną – żyjącą na chwałę Boga i będącą Jego szczególną własnością.

Okres ślubów czasowych – juniorat – trwa przez 5 lat. Siostra juniorystka ponawia swoje oddanie się Bogu co roku, aż do złożenia ślubów wieczystych.

Szczególnym zadaniem czasu junioratu jest nauczenie się harmonijnego powiązania wymagań apostolstwa i życia czynnego z modlitwą i prawami Zgromadzenia. Sens życia i owocność apostolstwa wyznacza bowiem bardziej to „kim jestem” niż „co i ile robię”. Dlatego głównym zadaniem junioratu jest coraz bardziej świadome oddanie się Bogu i coraz ściślejsze związanie z własną rodziną zakonną.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat powołania oraz radości, którą ono daje… Zapraszamy tutaj