Zgromadzenie

„Caritas Christi urget nos”  „Pax et gaudium in Crucemieści w sobie cały program naszego życia.

Wszystko w tym życiu powinno płynąć z miłości Chrystusowej. Jedyną pobudką i jedyną racją wszystkich naszych myśli, słów i uczynków powinna być miłość czerpana bezustannie z Serca Jezusowego, a powracająca ku Niemu w aktach miłości i uczynkach miłosiernych, skierowanych ku Niemu poprzez bliźnich, w uczynkach miłosiernych, których pełne powinno być nasze życie.

Sługa Boża M. Elżbieta Czacka.

1. Ikona Duchowość i Charyzmat

Charyzmat i Duchowość

2. Ikona Nasza Historia

Nasza Historia

3. Ikona Matka Elżbieta Czacka

Matka Elżbieta Czacka

4. Ikona ks. Władysław Korniłowicz

Ks. Władysław Korniłowicz

5. Ikona Apostolstwo

Apostolstwo

6. Ikona Formacja

Formacja