Rekolekcje

Czas rekolekcji to czas święty. Działanie Boga w tym czasie jest szczególnie owocne… Rekolekcje pozwalają nam poznać to, co nas naprawdę uszczęśliwia.

To czas łaski, czas refleksji, czas nawrócenia… Rekolekcje są źródłem duchowej siły, nadziei na kolejne dni naszego życia… To czas radości i wspólnoty… Czas odpoczynku u stóp Jezusa… To również czas, by „odzyskać” czystość duszy w sakramencie pojednania…

przed kaplicą w Laskach