Rwanda

Kibeho należy do najbiedniejszego regionu Rwandy. Jest znane jako miejsce objawień Maryi, Matki Słowa. Sanktuarium w tym mieście jest wyjątkowe, ponieważ jest to pierwsze miejsce w Afryce, gdzie Maryja wzywała do pokuty i nawrócenia. Objawienia zostały zatwierdzone przez Kościół.

Kiedy dotarła do nas informacja o trudnej sytuacji osób niewidomych w Rwandzie, w marcu 2006 roku s. Rafaela Nałęcz, przybyła do Kibeho. Po zapoznaniu się z panującą sytuacją rozpoczęła starania o otwarcie szkoły dla osób niewidomych. Plan został zatwierdzony przez rząd Rwandy, a środki finansowe udało się zdobyć od Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dwa lata później do s. Rafaeli dołączyły jeszcze dwie siostry. Obecnie we wspólnocie w Rwandzie jest 6 Sióstr Franciszkanek: 4 z Polski, 1 z Rwandy i 1 z Kenii.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niewidomych w Kibeho rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2008 roku, kiedy przyjęłyśmy pierwszą grupkę dzieci. Od stycznia 2009 roku istnieje Szkoła Podstawowa, rozpoznawana na mapie edukacyjnej Rwandy jako pierwsza szkoła dla niewidomych w tym kraju.

Obecnie mamy 140 niewidomych uczniów w szkole podstawowej i średniej. Dzieci pochodzą ze wszystkich części kraju, niektóre nawet z Kongo i Burundi. Na czas trwania nauki szkolnej dzieci przebywają w prowadzonym przez nas internacie. Zapewniamy im pobyt, żywność, opiekę medyczną oraz wszystkie inne potrzeby dnia codziennego. Podczas przyjmowania do naszego Ośrodka pierwszeństwo mają dzieci z najuboższych rodzin.

Kryterium przyjęcia jest zaświadczenie od okulisty, że dziecko nie jest w stanie kontynuować nauki w zwykłej szkole publicznej. Nie mamy względu na wiarę i wyznanie dziecka, a jedynie to, że jest niewidome, czy z dysfunkcją wzroku, bo po to zostałyśmy wezwane do Rwandy.

Dzieciom z naszego Ośrodka w Kibeho można pomóc poprzez adopcję serca: DEKLARACJA RWANDA

Zapraszamy do bliższego poznania się z naszym Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych w Kibeho…Facebook: https://www.facebook.com/schoolforblindkibeho/