Misje

„Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii”

Evangelii gaudium.

Wierne charyzmatowi pozostawionemu nam przez Matkę Elżbietę Czacką oraz otwarte na potrzeby kościoła w świecie rozpoczęłyśmy działalność wśród niewidomych na Ukrainie oraz w Indiach i Afryce.

Zapraszamy do krótkiej wizyty w naszych misyjnych placówkach…

Indie

Rwanda

Ukraina