141. rocznica urodzin Sługi Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej

Laski-Różana dn. 22 X 1927
Dziś postanowienie prawdziwego odpoczynku, by móc lepiej potem Bogu służyć i lepiej spełniać moje obowiązki.
Rozmyślanie wieczorne. Słuchać Pana Jezusa mówiącego w sercu. Być wpatrzoną w Niego. Niech On rządzi i króluje we mnie. To tak łatwo w ciszy i samotności u stóp Pana Jezusa przebywać. Mówię „łatwo”, a wiem, że wielka łaskaBoża i niczym niezasłużona. Prosiłam jednak o tę większą jeszcze łaskę, bym mogła utrzymać się w takim skupieniu wśród zajęć codziennych i codziennych obowiązków. Wiem, że to wielka łaska, a którą proszę, ale proszę o nią dlatego, by lepiej Panu Jezusowi służyć, nie dlatego, by mnie z tym miało być lepiej. Dziś odpoczywałam sumiennie i myślałam o Bogu. Odrzuciłam wszelkie myśli o troskach i obowiązkach. Zostawiam to na pierwszy dzień po wypoczynku. Wówczas wobec Pana Jezusa i z Nim zrobię przegląd moich obowiązków i plan pracy ułożę.
Matka Elżbieta Czacka, Notatki

***

Zapraszamy na kolejną audycję ks. prof. Marka Chmielewskiego: O Dziele Lasek.

***

Ks. Marek Chmielewski urodzony w 1959 roku, jest kapłanem Diecezji Radomskiej, wyświęconym w katedrze sandomierskiej w 1983 roku przez bp. Edwarda Materskiego († 2012). Jest kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej, w której pełni funkcję sekretarza Kapituły. Od 1988 roku jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – kierownikiem Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii KUL.

Więcej materiałów na stronie prywatnej Autora: marekchmielewski.eu

W imieniu wszystkich słuchaczy serdecznie dziękujemy ks. Profesorowi za podzielenie się z nami kolejną refleksją o naszej Matce Elżbiecie Róży Czackiej i Dziele Lasek.