Dzieło Lasek w Polsce…

Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy w Sobieszewie: Strona  Facebook

Dom Pomocy Społecznej w Żułowie:
Strona

Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne im. św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju: Strona Facebook

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackie w Laskach: Strona Facebook

Szkoła Specjalna św. Maksymiliana w Laskach: Strona Facebook