Duchu Święty…

Miłości Ojca i Syna – Wielbimy Ciebie

Miłości Boga do ludzi – Wielbimy Ciebie

Miłości ludzi do Boga – Wielbimy Ciebie

Duchu  Święty…

Natchnienie łaski Bożej – Wzywamy Cię

Natchnienie sumienia świata – Wzywamy Cię

Natchnienie modlitwy – Wzywamy Cię

Natchnienie dobrych uczynków – Wzywamy Cię

Dawco darów świętych – Wzywamy Cię

Oczyszczenie dusz – Wzywamy Cię

Oczyszczenie umysłów – Wzywamy Cię

Oczyszczenie uczuć – Wzywamy Cię

Oczyszczenie dobrych intencji – Wzywamy Cię

Przyczyno dobrych przemian – Wzywamy Cię

Przyczyno skruchy serdecznej – Wzywamy Cię

Źródło łez pokutnych – Wzywamy Cię

Źródło łez miłości – Wzywamy Cię

Źródło radości – Wzywamy Cię

Źródło dynamizmu chrześcijańskiego – Wzywamy Cię

Źródło powołań do służby Bożej – Wzywamy Cię

Duchu Święty…

Treści pięknego czynu – Napełnij nas

Treści pięknego słowa – Napełnij nas

Treści pięknego milczenia – Napełnij nas

Treści życia wewnętrznego – Napełnij nas

Treści ożywiająca – Napełnij nas

Treści lecząca – Napełnij nas

Mocy Męczenników – Napełnij nas

Płomieniu całopalenia – Napełnij nas

Huraganie miłości – Napełnij nas

Szkoło delikatnych uczuć – Napełnij nas

Duchu Święty…

który ożywiasz kościół – Uświęć nas

który dźwigasz świat do Boga – Uświęć nas

który rodzisz w nas świętość – Uświęć nas

który jesteś świętością samą – Uświęć nas

który budujesz Królestwo Boże – Uświęć nas

który stwarzasz nowy raj – Uświęć nas

który jesteś nad wiekami – Uświęć nas

który dopełniasz wieki – Uświęć nas

który jesteś szczęściem samym – Uświęć nas

który dajesz szczęście – Uświęć nas

Duchu Święty…

Tajemnico Miłości – Włącz nas w życie Trójcy Świętej.

/s. Pawła FSK, 1964 r./