Spotkanie w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach z tekstami Założycieli czytanymi przez Halinę Winiarską i Jerzego Kiszkisa – wybitnych aktorów z Gdańska, stało się bezpośrednim wprowadzeniem w rozpoczynający się czas Adwentu.

Podczas słuchania pięknie czytanych tekstów z „Notatek” i „Dyrektorium” Sługi Bożej Matki Czackiej, oraz pieśni autorstwa s. M. Gratii, które wykonała s. Dolores FSK przy akompaniamencie Małgorzaty Kaufman, łatwo było o refleksję nad swoim życiem, stosunkiem do bliźnich, nad miłością… Co trafnie podsumowała na koniec Matka Radosława FSK – mówiąc o Spotkaniu, jako o swoistym rachunku sumienia dla każdej z nas. Zaapelowała, szczególnie do obecnej na tym spotkaniu Młodzieży naszego Ośrodka, o wielkoduszną wyrozumiałość…

Serdecznie dziękujemy naszym Drogim Wykonawcom za poświęcony czas i „duchową ucztę”.

„Choć jeszcze w czasu granicach
Jesteśmy wszyscy zawarci,
Już teraz pieśnią radosną
Wielbimy Trójcę Przedwieczną…”

Adwentem, 3. grudnia rozpoczyna się nowy rok liturgiczny pod hasłem: “Napełnieni Duchem Świętym”. Bez Adwentu nie ma głębokiego przeżycia spotkania z Jezusem w święta Bożego Narodzenia.  W tym roku Adwent jest wyjątkowo krótki, dlatego musimy go przeżywać niezwykle intensywnie… O adwencie można mówić w trzech słowach: oczekiwanie, czuwanie i radość…

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”… Niech ten głos, który rozlega się w czasie adwentu, wspiera nas w przygotowaniu na przyjście Chrystusa poprzez nasze nawrócenie. Podczas rorat adwentowych, uczmy się za wstawiennictwem Maryi – oczekiwania i czuwania razem z Nią… Maranatha!