Wielki Post na Piwnej i w Laskach

Czyż nie jest to post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać… Z Księgi Izajasza Okres liturgiczny czterdziestu [...]

„Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12) Wielki Post 2018

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do [...]

Rekolekcje Wielkopostne…

– W JEGO RANACH –   Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach 9 – 11.03. 2018 Rekolekcje prowadzi : ks. Waldemar Kluz   piątek    9.03. 18.00  –   [...]

2. lutego – Dzień Życia Konsekrowanego – „…jakikolwiek sposób wydaje ci się lepszy, aby podobać się Panu Bogu i iść Jego śladami…

Dzień Życia Konsekrowanego, kolejny w moim życiu, który dane jest mi przeżywać z ogromną wdzięcznością wobec Boga i ludzi, których postawił i stawia na mojej drodze… Nie wyobrażam sobie, abym [...]