Ten sam, zupełnie ten sam, który był przed wiekami… Boże Narodzenie 2017

 O Pierwszy i Ostatni (Ap 1,17)… Stworzyciel nieba stał się poddany cieśli; Bóg wiecznej chwały stał się poddany ubogiej dziewicy! Czy widziano kiedyś coś podobnego? Czy słyszano o czymś [...]

O Sapientia, quæ ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiæ.

+Wielkie Antyfony+ O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą; przyjdź i naucz nas dróg roztropności. O [...]

„Deesis” REKOLEKCJE ADWENTOWE W KOŚCIELE ŚW. MARCINA…

W dniach: 17. – 18. – 19. grudnia. Poprowadzi je ks. bp Michał Janocha. – rozpoczęcie rekolekcji w niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:00 i 17:30, po nich konferencja – [...]

Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana…

Spotkanie w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach z tekstami Założycieli czytanymi przez Halinę Winiarską i Jerzego Kiszkisa – wybitnych aktorów z Gdańska, stało się bezpośrednim [...]

99. Rocznica Powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Całonocnym czuwaniem z 31 XI na 1 XII rozpoczęłyśmy ostatni rok przygotowania do  Setnej Rocznicy Powstania naszego Zgromadzenia. Podczas wspólnej modlitwy w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w [...]