Pamiętała wszystkich swoich wychowanków po imieniu i śledziła ich losy…

 „Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.  J 11, 25 „…Siostry… przez całe życie oddają cześć Bogu, aby Go kochać i wielbić kiedyś w niewypowiedzianym [...]

Śp. ks. kanonik Marian Dwornicki – kapelan honorowy Domu Nadziei w Żułowie.

25  sierpnia 2017 r  o godz. 14.00 w  Domu Pomocy Społecznej w Żułowie odszedł do PANA Śp. ks. kanonik MARIAN DWORNICKI, kapłan Archidiecezji Lubelskiej żył lat 96, powołania kapłańskiego 68 lat. [...]

Śp. s. Michalina od Trójcy Przenajświętszej…

   „Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.”                                                                                           […]

Śluby wieczyste s. Aleksandry.

„Podstawą życia w Laskach musi być miłość. Miłość Boga i bliźniego. Miłość nadprzyrodzona, której towarzyszy mądrość. Miłość, która wszystko w sobie łączy w prawdzie, w życzliwości, [...]

Panie, Ty wszystko wiesz…

„Panie, Ty wszystko wiesz…” Podczas Eucharystii sprawowanej w kaplicy Matki Bożej Anielskiej na zakończenie ośmiodniowych rekolekcji, pięć sióstr juniorystek złożyło na ręce [...]

Śp. Siostra Edwarda od Matki Boskiej Bolesnej.

„Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do [...]