36. rocznica śmierci Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. (…) Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham [...]

Moje imię Człowiek…

WYSTAWA Z OKAZJI 120. ROCZNICY URODZIN KS. JANA ZIEI. Ks. Jan Zieja urodził się 1 marca 1897 w Ossie, a zmarł 19 października 1991 w Warszawie. Mówiono o nim, że prowadził parafię indywidualną, [...]

Sakrament bierzmowania w kościele św. Marcina.

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.”     „Boże wszechmogący, Ojcze naszego [...]

Uroczystości w Indiach.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W Obliczu Boga wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego. Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, wszystkich Chórów Anielskich, świętego Franciszka i [...]

O Jezu, króluj, panuj, rządź i wykonywuj wolę swoją w każdym z nas i w całym Dziele.

Wszystkim zgromadzonym w Laskach na Święcie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: Wychowankom i ich Bliskim, Nauczycielom, Wychowawcom, Wolontariuszom, Przyjaciołom i Dobroczyńcom – życzymy [...]

56. rocznica śmierci Matki Elżbiety Róży Czackiej.

Masz krążek światła wokół głowy jak aureolę o Matko jasnych dni Laskowych Matko pokoleń Matko w habicie franciszkańskim o dłoniach z ciszy wsłuchana w szepty wezwań Pańskich karmiona krzyżem [...]

W „Zdrowaś Maryja” łączymy się z Maryją w Jej uwielbieniu Boga…

NA SETNĄ ROCZNICĘ OBJAWIEŃ FATIMSKICH, które należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i nie tracą dziś nic ze swojej aktualności.  13 maja 1917 roku w Fatimie, małej Portugalskiej [...]

Niedziela Dobrego Pasterza…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA. „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie [...]